Deute per habitant

Dades de deute SEC per habitant calculat segons el PDE (protocol de dèficit excessiu):

Deute per habitant.csv Arxiu de text

1 Dades de població segons l'Institut Nacional d'Estadística  (INE). Dades de població de 1997 no publicades per l'INE.

2 Dades de deute segons la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni del Govern de les Illes Balears i el Banc d'Espanya.