Deute SEC en valors absoluts

Dades de deute SEC publicades pel Banc d'Espanya calculades segons el PDE (protocol de dèficit excessiu).

 

Quadre 13.9 Estadístiques del Banc d'Espanya (pdf)PDF

Quadre 13.9 Estadístiques del Banc d'Espanya (csv)Arxiu de text

Quadre 13.9 Estadístiques del Banc d'Espanya (xlsx)Fulla de Càlcul

Per veure dades de la C.A Illes Balears, pitjar "Detalle CCAA" i llavors triar "Illes Balears"

Per veure dades de la C.A Illes Balears, pitjar "Detalle CCAA" i llavors triar "Illes Balears"