Torna

Deute

Licitació operació curt termini ABAQUA 2020

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears vol formalitzar una operació de crèdit a curt termini per a l’entitat del sector públic instrumental Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) amb CIF Q0700507G, per un import nominal d’1.076.190,80 €.

La licitació està limitada a les entitats adjudicatàries del Contracte de Tresoreria 2019.

El termini per presentar oferta finalitza a les 14h de  dia 29 de maig de 2020.

Presentació: correu electrònic del Servei d'Endeutament, deute@tresorer.caib.es

 

Documents:

Anunci de licitació de la directora general del Tresor i Política FinanceraPDF

Annex model de presentació de l’ofertaEditor de Text

Informe sobre les ofertes presentades per a la contractació d’una operació de crèdit a curt termini per a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) per un import d’1.076.190,80 € l’any 2020PDF

Certificat de l'Acord del Consell d'Administració ABAQUA d'adjudicació operació de crèdit en compte correntPDF