Torna

Deute

Informació sobre el Contracte marc de Tresoreria de l'any 2020

L'11 de juny de 2020 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar el Contracte marc de Tresoreria de 2020, en els termes següents:

 

Entitat licitadora Tipus d'entitat adjudicatària Import adjudicat línies de crèdit Administració CAIB
CaixaBank Tresorera                    145.000.000 €
Abanca Tresorera                    100.000.000 €
Bankia Tresorera                      5.000.000 €
Banco Santander Tresorera                     50.000.000 €
Cajamar Tresorera                     50.000.000 €
Banc Sabadell Tresorera               50.000.000 €
BBVA Col·laboradora                            -   €
Banca March Col·laboradora                            -   €
Colonya Col·laboradora, com banca ètica                            -   €
           450.000.000,00 €

 

Les condicions de les operacions de crèdit a curt termini adjudicades dins de l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2020 són les següents:

 

Organisme Denominació Entitat bancària Import
nominal
Data firma Data venciment operació Fix /Vble Tipus  d'interès vigent Marge Comissió de no disposició
CAIB Compte corrent de crèdit Cajamar          50.000.000,00   10/07/2020 09/07/2021 Variable Euribor 3M 0,690% 0,1000%
CAIB Compte corrent de crèdit CaixaBank        145.000.000,00   21/07/2020 20/07/2021 Variable Euribor 3M 0,690% 0,0400%
CAIB Compte corrent de crèdit Banco Santander          50.000.000,00   21/07/2020 20/07/2021 Variable Euribor 3M 0,690% 0,0600%
CAIB Compte corrent de crèdit Abanca        100.000.000,00   22/07/2020 21/07/2021 Variable Euribor 3M 0,550% 0,0000%
CAIB Compte corrent de crèdit Banco Sabadell          50.000.000,00   23/07/2020 22/07/2021 Fix 0,250% - 0,0400%
CAIB Compte corrent de crèdit Bankia          55.000.000,00   24/07/2020 23/07/2021 Fix 0,313% - 0,0000%
Total Administració  450.000.000,00              

 

Organisme Denominació Entitat bancària Import
nominal
Data firma Data venciment operació Fix /Vble Tipus  d'interès vigent Marge Comissió de no disposició
Abaqua Compte corrent de crèdit Colonya           1.076.190,80   19/06/2020 18/06/2021 Fix 0,00% - 0,10%
Total ens    1.076.190,80              

 

Més informació del resultat de la licitació aquí.