Licitació operació curt termini ABAQUA 2019

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears vol formalitzar una operació de crèdit a curt termini per a l’entitat del sector públic instrumental Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) amb CIF Q0700507G, per un import nominal de 2.152.381,60 €.

La licitació està limitada a les entitats adjudicatàries del Contracte de Tresoreria 2019.

El termini per presentar oferta finalitza a les 14h del 31 de maig de 2019.

Lloc de presentació: Servei d'Endeutament (deute@tresorer.caib.es)

Documents:

  • Resolució adjudicació ABAQUA pdf icon
  • Informe ofertes del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni pdf icon
  • Anunci de licitació del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni pdf icon
  • Annex model presentació oferta doc icon