Torna

Deute

Informació relativa al deute de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En aquesta pàgina pot trobar informació del deute del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relativa a les xifres de deute i negociació i licitacions de l'endeutament (refinançament de la cartera a llarg termini, contracte marc de tresoreria...).

 Negociació endeutament

Endeutament llarg termini any en curs Contracte marc de Tresoreria 2023

Informació financera

http://finances.caib.es Catàleg de dades obertes del GOIB