Deute per instrument

L'endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el que publica trimestralment el Banc d'Espanya. Es tracta d'endeutament de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens instrumentals que formen part del seu àmbit SEC, i està format pels instruments d'endeutament inclosos en el Protocol de Dèficit Excessiu (PDE) i que es poden consultar en l'enllaç Pàgina Web

Dades de deute SEC per instrument calculat segons el PDE (protocol de dèficit excessiu).


En el dashboard Distribució Deute PDE es publica informació de l'endeutament a efectes del Protocol de Dèficit Excessiu (PDE) , amb les dades elaborades pel Servei d'Endeutament d'aquesta Direcció General on la informació dels mesos que encara no hagi publicat el Banc d'Espanya és provisional, segons:

-Detall per instrument d'endeutament i per organisme de l'àmbit SEC de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

-Periodicitat mensual, dades del darrer dia de cada mes.

-Dades en euros


 

A continuació trobareu els gràfics extrets del catàleg de dades obertes del GOIB que s'han elaborat a partir de la informació trimestral de l'endeutament PDE del Banc d'Espanya: