Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya:  TIB gratuït fins als 16 anys

Conselleria promotora: Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Objectiu/s general/s: donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics.

Objectiu/s específic/s: anunciar la gratuïtat del bus, tren i metro per a la població fins als 16 anys i animar els ciutadans a sol·licitar la targeta intermodal

Període d’execució: del 17 de setembre al 14 d'octubre

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa diària, premsa forana, premsa digital, ràdio i televisió

Àmbit de difusió: Mallorca

Població objecte de la campanya: general, especialment infants i joves fins als 16 anys

Mesures d’accessibilitat: subtítols als espots


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya TIB gratuït fins els 16 anys


Creativitats produïdes

Bàners

Imatge Bàner TIB gratuït (gif animat)

Falques

Arxiu Multimedia Falca TIB gratuït (.mp3)

Gràfiques

PDF Gràfica TIB gratuït (.pdf)

Espots

Arxiu Multimedia Espot TIB gratuït (.mov)