Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Prevenció d'incendis forestals

Conselleria promotora: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Objectiu/s general/s: anunciar mesures preventives de riscs o que contribueixin a l'eliminació de danys de qualsevol tipus per a la salut de les persones o per al patrimoni natural

Objectiu/s específic/s: conscienciar la població per evitar que es produeixin incendis als boscos i àrees naturals de les Illes Balears. Donar a conèixer les principals mesures que pot prendre la població per evitar els incendis

Període d’execució: de l'1 al 31 de maig

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa diària i premsa forana

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: -


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya prevenció incendis forestals


Creativitats produïdes

Gràfiques

PDF Gràfica 1 prevenció incendis (.pdf)

PDF Gràfica 2 prevenció incendis (.pdf)

PDF Gràfica 3 prevenció incendis (.pdf)