Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Dia de les Illes Balears

Conselleria promotora: Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Objectiu/s general/s: difondre el coneixement i la imatge de la comunitat autònoma, de les entitats que la formen i de les seves institucions

Objectiu/s específic/s: donar a conèixer a la població la celebració del Dia de les Illes Balears

Període d’execució: del 26 de febrer al 4 de març

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: televisió

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: subtítols als espots


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya Dia de les Illes Balears


Creativitats produïdes

Espots

Youtube Vídeo dia de les Illes Balears