Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanyes de publicitat institucional executades 2020

 

Nom campanya Termini / Període

Import executat (IVA inclòs)

Informació institucional GOIB COVID-19

Març - Desembre 1.807.414,13 €

Promoció de l’habitatge social

8 al 28 de juny

88.110,91 €

Marca la “X solidària” a la teva declaració de l’IRPF

8 al 21 de juny

98.781,10 €

Promoció dels estudis de formació professional

12 d’agost al 6 de setembre

29.281,99 €

El nou TIB està a punt d’arribar

14 al 31 de desembre

45.728,38 €

Import total executat 

2.069.316,51 €

 

PDF Taula d'inversions total del global de campanyes