Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya:  Promoció de l’habitatge social

Conselleria promotora: Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Objectiu/s general/s: Donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics.

Objectiu/s específic/s: Donar a conèixer les ajudes de lloguer d'habitatge habitual que van destinades a persones en situació de vulnerabilitat econòmica o social a causa de la COVID-19.

Període d’execució: del 8 al 28 de juny

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa digital i ràdio

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: -


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya habitatge social


Creativitats produïdes

Imatge Banner ajudes lloguer (.gif)

Arxiu Multimedia Falca ajudes lloguer (.wav)