Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Marca la “X solidària” a la teva declaració de l’IRPF

Conselleria promotora: Conselleria d’Afers Socials i Esports

Objectiu/s general/s: donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics

Objectiu/s específic/s: donar a conèixer la casella “X solidària” en la declaració de l’IRPF, gràcies a la qual es destina un 0,7% dels impostos a programes realitzats per ONGs.

Període d’execució: del 6 al 20 d'abril

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa diària, premsa digital i ràdio

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: -


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya X solidària


Creativitats produïdes

Bàners

Imatge Bàner X solidària (gif)

Falques

Arxiu Multimedia Falca X solidària (.wav)

Gràfiques

PDF Gràfica X solidària (.pdf)