Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Ajudes lloguer

Conselleria promotora:  Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Objectiu/s general/s: donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públiques

Objectiu/s específic/s: informar la ciutadania de les ajudes que pot sol·licitar pel pagament del lloguer del seu habitatge i on pot trobar informació sobre els requisits i la tramitació

Període d’execució: del 25 d'octubre al 29 de novembre

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa diària, premsa especialitzada, premsa forana, premsa digital i ràdio

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: -


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya ajudes lloguer


Creativitats produïdes

Bàners

Imatge Bàner ajudes lloguer 1 (gif)

Imatge Bàner ajudes lloguer 2 (gif)

Falques

Arxiu Multimedia Falca ajudes lloguer 1 (.mp3)

Arxiu Multimedia Falca ajudes lloguer 2 (.wav)

Gràfiques

PDF Gràfica ajudes lloguer 1 (.pdf)

PDF Gràfica ajudes lloguer 2 (.pdf)