Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: El nou TIB està a punt d'arribar

Conselleria promotora:  Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Objectiu/s general/s: Donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics.

Objectiu/s específic/s: Donar a conèixer el nou servei de la nova xarxa TIB.

Període d’execució: del 14 al 31 de desembre

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa diària, premsa digital i ràdio

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: -


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya El nou TIB està a punt d'arribar


Creativitats produïdes

Imatge Banner Nou TIB (gif animat)

Arxiu Multimedia Falca Nou TIB (.mp3)

PDF Cartell Anunci Nou TIB (.pdf)

Youtube Vídeo Nou TIB (#ElTIBtescolta)