Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Llei de residus

Conselleria promotora:  Conselleria de Medi Ambient i Territori

Objectiu/s general/s: donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics

Objectiu/s específic/s: informar de l'entrada en vigor de la nova Llei de residus i aconseguir que la població redueixi la utilització de plàstics d'un sol ús i adopti alternatives més sostenibles

Període d’execució: del 10 de maig al 30 de juny

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa diària, premsa especialitzada, premsa forana, premsa digital, ràdio i televisió

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: subtítols als espots


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya llei de residus


Creativitats produïdes

Bàners

Imatge Bàner residus 1 (gif animat)

Imatge Bàner residus 2 (gif animat)

Imatge Bàner residus 3 (gif animat)

Falques

Arxiu Multimedia Falca residus 1 (.mp3)

Arxiu Multimedia Falca residus 2 (.mp3)

Gràfiques

PDF Gràfica residus 1 (.pdf)

PDF Gràfica residus 2 (.pdf)

PDF Gràfica residus 3 (.pdf)

PDF Gràfica residus 4 (.pdf)

Espots

Youtube Vídeo residus 1

Youtube Vídeo residus 2

Youtube Vídeo residus 3

Youtube Vídeo residus 4