Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Marca la “X solidària” a la teva declaració de l’IRPF

Conselleria promotora:  Conselleria d’Afers Socials i Esports

Objectiu/s general/s: Donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics

Objectiu/s específic/s: Donar a conèixer la “X solidària” en marcar la casella a la declaració de l’IRPF, es destina un 0,7% dels impostos a programes realitzats per ONG.

Període d’execució: del 8 al 21 de juny

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa diària, premsa digital i ràdio

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: -


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya X solidària


Creativitats produïdes

Imatge Banner Acció Social (.png)

Arxiu Multimedia Falca X Solidària (.wav)

PDF Anunci Renda 2019 (.pdf)

Youtube Vídeo campanya X solidària