Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Ajudes transició energètica

Conselleria promotora: Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Objectiu/s general/s: donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics

Objectiu/s específic/s: informar la població de les Illes Balears de les ajudes de transició energètica que pot sol·licitar i conscienciar sobre l'estalvi que suposa utilitzar energies netes a més del benefici que comporta per al medi ambient

Període d’execució: del 22 de novembre al 12 de desembre

Idioma/es: català, anglès i alemany

Mitjans de difusió: premsa diària, premsa estrangera, premsa especialitzada, premsa digital, premsa digital estrangera, ràdio i televisió

Àmbit de difusió: Illes Balears

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: subtítols a l'espot


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya ajudes transició energètica


Creativitats produïdes

Bàners

Imatge Bàner ajudes transició energètica (gif animat)

Imatge Bàner ajudes transició energètica alemany (gif animat)

Imatge Bàner ajudes transició energètica anglès (gif animat)

Falques

Arxiu Multimedia Falca ajudes transició energètica (.mp3)

Gràfiques

PDF Gràfica ajudes transició energètica (.pdf)

PDF Gràfica ajudes transició energètica alemany (.pdf)

PDF Gràfica ajudes transició energètica anglès (.pdf)

Espots

Arxiu Multimedia Espot ajudes transició energètica (.mov)