Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanyes de publicitat institucional executades 2021

 

Nom de la campanya Termini / Període

Import executat (IVA inclòs)

Informació institucional GOIB COVID-19 2021

Gener - Desembre 1.117.599,73 €

TIB

1 al 31 de gener 42.561,15 €

Dia de les Illes Balears

26 de febrer al 4 de març 14.506,57 €

Marca la "X solidària"

6 al 20 d'abril 51.131,10 €

Prevenció incendis forestals

1 al 31 de maig 29.978,54 €

Llei de residus

10 de maig al 30 de juny 123.251,71 €

Renda Àgil

27 al 29 de maig 5.394,29 €

Ajuts 855 milions d'euros

5 de juny al 11 de juliol 198.151,83 €

Acreditació competències professionals

10 de juny al 9 de juliol 35.481,58 €

Ús responsable de l'aigua

28 de juny al 31 de juliol 79.164,60 €

TIB gratuït fins els 16 anys

17 de setembre al 14 d'octubre 80.955,98 €

Explotació sexual menors

25 de setembre al 5 de novembre 61.365,43 €

Bons comercials

1 d'octubre al 26 de novembre

229.786,96 €

Ajudes Lloguer

25 d'octubre al 29 de novembre

221.450,76 €

Neteja zones forestals

25 d'octubre al 30 de novembre

117.060,70 €

Ajudes transició energètica

22 de novembre al 12 de desembre

195.845,93 €

Import total executat 

2.603.686,86 €

 

PDF Taula d'inversions total del global de campanyes