Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Acreditació de competències professionals

Conselleria promotora: Conselleria d'Educació i Formació Professional

Objectiu/s general/s: donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics

Objectiu/s específic/s: informar la població que pot convertir la seva experiència laboral en un títol de formació professional

Període d’execució: del 10 de juny al 9 de juliol

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa digital i ràdio

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: -


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya acreditació de competències professionals


Creativitats produïdes

Bàners

Imatge Bàner Acredita (gif animat)

Falques

Arxiu Multimedia Falca Acredita (.mp3)