Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Promoció dels estudis de formació professional

Conselleria promotora: Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

Objectiu/s general/s: Donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics.

Objectiu/s específic/s: Promocionar els estudis de formació professional

Període d’execució: del 12 d’agost al 6 de setembre

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa digital i ràdio

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: -


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya promoció dels estudis de formació professional


Creativitats produïdes

Imatge Banner Formació Professional (.gif)

Arxiu Multimedia Falca Formació Professional (.mp3)