Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Ús responsable de l'aigua

Conselleria promotora: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Objectiu/s general/s: donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públiques

Objectiu/s específic/s: aconseguir que la població i els visitants siguin completament concients de la poca aigua per el consum humà que tenim a les Illes Balears, així com proposar mesures perquè no es tudi aquest bé escàs

Període d’execució: del 28 de juny al 31 de juliol

Idioma/es: català, anglès i alemany

Mitjans de difusió: premsa diària, premsa digital, premsa forana, premsa especialitzada, premsa diària estrangera, premsa digital estrangera i televisió

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: subtítols als espots


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya ús responsable de l'aigua


Creativitats produïdes

Bàners

Imatge Bàner ús aigua (gif animat)

Imatge Bàner ús aigua alemany (gif)

Imatge Bàner ús aigua anglès (gif)

Gràfiques

PDF Gràfica ús aigua (.pdf)

PDF Gràfica ús aigua alemany (.pdf)

PDF Gràfica ús aigua anglès (.pdf)

Espots

Youtube Vídeo ús aigua