Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Renda Àgil

Conselleria promotora:  Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

Objectiu/s general/s: donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics

Objectiu/s específic/s: donar a conèixer el servei de cita prèvia per ajudar a fer la declaració de la renda 2020

Període d’execució: del 27 al 29 de maig

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa diària

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general (exceptuant la població que no cotitza)

Mesures d’accessibilitat: -


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya Renda Àgil


Creativitats produïdes

Gràfiques

PDF Gràfica Renda Àgil (.pdf)