Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: TIB

Conselleria promotora: Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Objectiu/s general/s: donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics

Objectiu/s específic/s: donar a conèixer el servei de la nova xarxa TIB

Període d’execució: de l'1 al 31 de gener

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa diària, premsa forana, premsa digital, ràdio i televisió

Àmbit de difusió: Mallorca

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: subtítols als espots


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya TIB


Creativitats produïdes

Bàners

Imatge Bàner TIB (gif animat)

Falques

Arxiu Multimedia Falca TIB (.mp3)

Gràfiques

PDF Gràfica TIB (.pdf)

Espots

YoutubeVídeo nou TIB versió A

Youtube Vídeo nou TIB versió B