Denúncies

La denúncia és una comunicació dirigida a la Direcció General de Prestacions i Farmàcia que fa referència a possibles deficiències relacionades amb:

1. Els tipus de productes següents:

- Medicaments
- Productes sanitaris

Material de cures, material d’ortopèdia, productes d’òptica i altres dispositius d’utilitat sanitària.

- Cosmètics
- Productes miracle (productes que, sense ser medicaments, es presenten al consumidor dotats d’una pretesa finalitat terapèutica).

2. Les actuacions del professional sanitari en relació amb el medicament.

3. Els establiments sanitaris en relació amb l’adquisició, la dispensació, la custòdia, la conservació de medicaments i/o de productes sanitaris.

Qui pot presentar una denúncia?

Qualsevol persona particular, les empreses, així com altres institucions o administracions.

Com?

En paper o en format electrònic.

On?

De manera telemàtica, a través del Registre electrònic comú que trobareu a l’enllaç següent: http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencio_telematica-86927/

Presencialment, a una oficina de registre.