Venda a distància de medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció

És la compra de medicaments que no necessiten recepta a través d’un lloc web autoritzat.

Únicament les oficines de farmàcia obertes al públic, legalment autoritzades i que hagin notificat aquesta activitat poden dur a terme la venda a distància de medicaments.

La venda s’ha de fer amb la intervenció d’un farmacèutic, des de la seva oficina de farmàcia, amb l’assessorament personalitzat previ i sense intervenció d’intermediaris.

No es poden fer regals, premis, obsequis, concursos, bonificacions o activitats similars com a mitjans vinculats a la promoció o venda al públic de medicaments a través de llocs web, sense perjudici dels descomptes sobre el preu de venda que preveu la normativa vigent.

Quan el comprador es trobi en un altre estat membre, la venda a distància mitjançant llocs web s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts en la normativa aplicable així com els exigibles en el país de destinació.

go.gifVenda a distància a el públic a través de llocs web de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica

Les farmàcies que han notificat aquesta activitat disposen d’un logotip comú a la seva pàgina web.

Com es pot saber si és autèntic el logotip que figura en el lloc web de la farmàcia que fa la venda de medicaments d’ús humà a través d’Internet de manera legal?

En prémer en el logotip que s’ha d’exhibir en els llocs web legals de les farmàcies, s’accedeix a la pàgina web de l’autoritat competent. En aquesta pàgina es pot comprovar si la farmàcia forma part de la llista pública que l’habilita per a la venda a distància.
Tríptic informatiu