Medicaments d'ús humà

Tota substància o combinació de substàncies que es presenta com a posseïdora de propietats per al tractament o prevenció de malalties en éssers humans o que es pot usar en éssers humans o administrar a éssers humans amb la finalitat de restaurar, corregir o modificar les funcions fisiològiques exercint una acció farmacològica, immunològica o metabòlica, o d’establir un diagnòstic mèdic.