Consultes

El SCMPS disposa de l’adreça electrònica farmacia@dgfarmacia.caib.es per atendre qualsevol tipus de pregunta referent a:

 • Legislació farmacèutica.
 • Medicaments d’ús humà i d’ús veterinari, fórmules magistrals, preparats oficinals i medicaments especials (vacunes, medicaments biològics, medicaments d’origen humà, medicaments de teràpia gènica, radiofàrmacs, medicaments psicotròpics i estupefaents, medicaments homeopàtics, medicaments de plantes medicinals, gasos medicinals).
 • Productes sanitaris i cosmètics.
 • Alertes farmacèutiques de qualitat i de seguretat de medicaments i productes sanitaris.
 • Medicaments estrangers.
 • Farmacovigilància: seguretat dels medicaments.
 • Informació sobre establiments sanitaris:
  • Distribuïdors de medicaments d’ús humà.
  • Distribuïdors i dispensadors de medicaments d’ús veterinari.
  • Distribuïdors i venda de productes sanitaris.
  • Fabricants de productes sanitaris a mida (protètics dentals i ortoprotètics).

Qui pot fer les consultes?
 
El SCMPS pretén donar solució a totes les consultes que facin:

 • Professionals sanitaris dels àmbits següents: farmàcia, medicina, odontologia, veterinària, infermeria, fisioteràpia, química i biologia.
 • La ciutadania en general.

Qui atén les consultes?
 
El personal farmacèutic del Servei atén les consultes que es fan, utilitzant les fonts documentals de què disposa.