Funcions

El SCMPS té les competències corresponents al control i la vigilància dels medicaments, productes sanitaris i la resta de productes farmacèutics (principalment cosmètics), i a la millora de la qualitat de la prestació farmacèutica: ús racional del medicament.

Desenvolupa campanyes adreçades a la ciutadania per fomentar l’ús adequat i racional dels medicaments i dels productes sanitaris, dins el marc de l’educació sanitària.

Disposa del Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears, el qual rep, avalua i processa les notificacions de sospita de reaccions adverses a medicaments, amb l’objectiu de garantir que els medicaments disponibles en el mercat siguin segurs.

D’altra banda, gestiona les comunicacions i les alertes de seguretat que afecten els medicaments autoritzats, donant-los la màxima difusió entre els professionals sanitaris i la ciutadania.

A més a més, tramita les alertes de qualitat respecte de medicaments, productes sanitaris, cosmètics i medicaments il·legals.

Finalment, gestiona les actuacions encaminades a garantir el proveïment de medicaments en el canal farmacèutic per evitar que la falta de subministrament afecti directament els pacients.

Tot aquest conjunt de competències s’exerceixen en el marc de l’excel·lència en la gestió i a partir dels principis de servei a la ciutadania, col·laboració dels professionals, transparència i impuls de les noves tecnologies.