Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

 
Tràmits amb el Servei

 

go.gif Comunicació d'utilització de plasma ric en plaquetes (PRP) obtingut per tècnica tancada
go.gif Sol·licitud d'inspecció de verificació de compliment de condicions mínimes de qualitat en la producció de plasma ric en plaquetes (PRP) amb tècnica oberta per a l'aplicació en el propi centre sanitari
go.gif Sol·licitud d'autorització de trasllat de fabricants de productes sanitaris a mida
go.gif Comunicacions sobre distribució i/o venda de productes sanitaris
go.gif Sol·licitud d'autorització de trasllat de distribuïdors de productes sanitaris
go.gif Certificació en bones pràctiques de distribució de medicaments d'ús humà
go.gif Certificació en normes de correcta fabricació de medicaments
go.gif Sol·licitud de modificació de l'autorització d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà
go.gif Sol·licitud d'autorització pel trasllat d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà
go.gif Sol·licitud d'autorització per tancament d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà
go.gif Sol·licitud d'autorització d'establiment comercial detallista de medicaments d'ús veterinari
go.gif Comunicació de farmaciola de medicaments d'ús veterinari
go.gif Sol·licitud d'autorització pel trasllat d'un magatzem de majoristes veterinaris
go.gif Sol·licitud d'autorització per tancament d'un magatzem de majoristes veterinaris
go.gif Sol·licitud d'autorització pel trasllat d'un comercial detallista veterinari
go.gif Sol·licitud d'autorització per tancament d'un comercial detallista veterinari
go.gif Denúncies en matèria de medicaments i productes sanitaris
go.gif Presa de mostres medicaments per l'Agència Espanyola dels medicaments
go.gif Comunicació d'informació tramesa per la Conselleria de Salut a l'Agència Espanyola del Medicament
go.gif Comunicacions a/de les oficines de farmàcia a la Conselleria de Salut relatives a la Toxina Botulínica
go.gif Comunicació de venda de medicaments veterinaris sense prescripció
go.gif Sol·licitud d'autorització o renovació de fabricació de productes sanitaris a mida: Protèsics dentals i Ortoprotèsics
go.gif Sol·licitud d'autorització de magatzem distribuïdor de medicaments d'ús humà
go.gif Sol·licitud d'autorització de dipòsit de medicaments a un centre sociosanitari
go.gif Sol·licitud d'autorització de magatzem distribuïdor de medicaments d'ús veterinari (majoristes)
go.gif Comunicació d'activitat per a l'elaboració de sistemes personalitzats de dosificació (SPD)