Tràmits amb el Servei

 

ENTITATS DE DISTRIBUCIÓ DE MEDICAMENTS D'ÚS HUMÀ
go.gif Certificació en bones pràctiques de distribució de medicaments d'ús humà
OFICINES DE FARMÀCIA
go.gif Comunicació d'activitat per a l'elaboració de sistemes personalitzats de dosificació (SPD)
go.gif Comunicació venda directa de medicaments d'ús humà a professionals sanitaris per les oficines de farmàcia
LABORATORIS
go.gif Certificació en normes de correcta fabricació de medicaments
ESTABLIMENTS SOCIOSANITARIS
go.gif Sol·licitud d'autorització de dipòsit de medicaments a un centre sociosanitari
PLASMA RIC EN PLAQUETES (PRP)
go.gif Comunicació d'utilització de plasma ric en plaquetes (PRP) obtingut per tècnica tancada
go.gif Sol·licitud d'inspecció de verificació de compliment de condicions mínimes de qualitat en la producció de plasma ric en plaquetes (PRP) amb tècnica oberta per a l'aplicació en el propi centre sanitari
DENÚNCIES
go.gif Denúncies en matèria de medicaments i productes sanitaris
SOL·LICITUD GENÈRICA
go.gif Instància genèrica (en absència de procediment o servei publicat a la Seu electrònica)