Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

 
Tràmits amb el Servei

 

ESTABLIMENTS DE DISTRIBUCIÓ I/O VENDA DE PRODUCTES SANITARIS
go.gif Comunicació de distribució de productes sanitaris
go.gif Comunicació de venda sense adaptació de productes sanitaris
go.gif Comunicació de trasllat de distribuïdor de productes sanitaris
go.gif Comunicació de canvi de titularitat d’un distribuïdor de productes sanitaris
FABRICANTS DE PRODUCTES SANITARIS A MIDA
go.gif Autorització o renovació de fabricació de productes sanitaris a mida: Protèsics dentals i Ortoprotèsics
go.gif Autorització de trasllat de fabricants de productes sanitaris a mida
ENTITATS DE DISTRIBUCIÓ DE MEDICAMENTS D'ÚS HUMÀ
go.gif Autorització d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà
go.gif Modificació de l'autorització d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà
go.gif Autorització de canvi de titular d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà 
go.gif Autorització de nomenament de director tècnic d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà
go.gif Autorització de cessament de director tècnic d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà
go.gif Autorització de trasllat d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà
go.gif Autorització de tancament d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà
go.gif Certificació en bones pràctiques de distribució de medicaments d'ús humà
ESTABLIMENTS DE MEDICAMENTS VETERINARIS
go.gif Autorització d'establiment comercial detallista de medicaments veterinaris
go.gif Autorització de trasllat d'un establiment comercial detallista de medicaments veterinaris
go.gif Autorització de tancament d'un establiment comercial detallista de medicaments veterinaris
go.gif Autorització de magatzem majorista de medicaments veterinaris
go.gif Autorització de trasllat d'un magatzem majorista de medicaments veterinaris
go.gif Autorització de tancament d'un magatzem majorista de medicaments veterinaris
go.gif Comunicació de farmaciola de medicaments veterinaris
go.gif Comunicació de venda de medicaments veterinaris sense prescripció
OFICINES DE FARMÀCIA
go.gif Comunicacions de les oficines de farmàcia a la Conselleria de Salut relatives a la Toxina Botulínica
go.gif Comunicació d'activitat per a l'elaboració de sistemes personalitzats de dosificació (SPD)
LABORATORIS
go.gif Certificació en normes de correcta fabricació de medicaments
ESTABLIMENTS SOCIOSANITARIS
go.gif Sol·licitud d'autorització de dipòsit de medicaments a un centre sociosanitari
PLASMA RIC EN PLAQUETES (PRP)
go.gif Comunicació d'utilització de plasma ric en plaquetes (PRP) obtingut per tècnica tancada
go.gif Sol·licitud d'inspecció de verificació de compliment de condicions mínimes de qualitat en la producció de plasma ric en plaquetes (PRP) amb tècnica oberta per a l'aplicació en el propi centre sanitari
DENÚNCIES
go.gif Denúncies en matèria de medicaments i productes sanitaris
SOL·LICITUD GENÈRICA
go.gif Instància genèrica (en absència de procediment o servei publicat a la Seu electrònica)