Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears

Es va crear el 1999 com a unitat tècnica de vigilància farmacològica i informació sobre la seguretat dels medicaments i productes sanitaris en l’àmbit territorial de les Illes Balears. Al Centre treballen professionals sanitaris i administratius específicament formats en tècniques de farmacovigilància, entrenats en les normes i funcionaments del Sistema Espanyol de Farmacovigilància i registrats com a tals en l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

Activitats del centre

La seva missió fonamental és avaluar i transmetre a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris la informació generada sobre la seguretat de medicaments a les Illes Balears. L’activitat del Centre la regeix el Reial decret 577/2013, de farmacovigilància, així com els protocols continguts en el document Bones pràctiques de farmacovigilància, del Sistema Espanyol de Farmacovigilància. Una de les seves funcions prioritàries és fomentar entre els professionals sanitaris la necessitat de col·laborar en l’estudi de la seguretat dels medicaments una vegada comercialitzats, així com en la dels productes sanitaris.

Informació de contacte

Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears
Carrer Calçat 2-A (2ª planta) - 07011 Palma
T. 971 177 383 / 971 177 879
Correu electrònic: fvigilan@dgfarmacia.caib.es
Web: http://controldelmedicament.caib.es

 

Accessos directes a