Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD)

 

S'entén per Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD), el conjunt d'actuacions professionals farmacèutiques post dispensació desenvolupades per l'oficina de farmàcia, amb l'autorització prèvia per part del pacient o del seu representant legal, que conflueixen en el procés de recondicionament de tots o de part dels medicaments que pren un pacient polimedicat en dispositius de dosificació personalitzada (DDP), tipus multidosi (blíster amb alvèols), multicompartimental (pastillers setmanals o safates de medicació compartimentades) o altres similars amb la mateixa finalitat, per a un període determinat, amb l'objectiu de facilitar-ne la correcta utilització mitjançant una bona informació al pacient i una adequada preparació i supervisió del tractament. Els medicaments es poden extreure del seu envàs primari original abans de preparar-se a DDP o ser preparats a DDP mantenint l'envàs primari.

Enllaços relacionats:

go-arrow-blue-2.png Comunicació d'activitat per a l'elaboració de sistemes personalitzats de dosificació (SPD)

go-arrow-blue-2.png Criterios consensuados entre las diferentes comunidades autónomas y la AEMPS, para la preparación de sistemas personalizados de dosificación (spd) por parte de las oficinas de farmacia.