Investigacions clíniques amb productes sanitaris

 
Les investigacions clíniques fetes a Espanya requereixen l’autorització prèvia per part de l’AEMPS i és necessari també que comptin amb l’aprovació del comitè ètic d’investigació clínica corresponent. Els requisits i el procediment per a la sol·licitud d'investigacions clíniques es recullen en els articles 3 i 31 de l’RD de productes sanitaris. Consultar la legislació en aquest enll