Medicaments falsificats/il·legals

Qualsevol medicament la presentació del qual sigui falsa pel que fa a:

  1. La identitat, incloent-hi l’envàs i l’etiquetatge, el nom o composició pel que fa a qualsevol dels seus components, incloent-hi els excipients, i la dosificació d’aquests components.
  2. L’origen, incloent-hi el fabricant, el país de fabricació, el país d'origen i el titular de l’autorització de comercialització.
  3. L’historial, incloent-hi els registres i els documents relatius als canals de distribució emprats.

L’AEMPS ha d’avaluar i autoritzar els medicaments abans que es comercialitzin, per garantir el dret dels ciutadans a la protecció de la salut.

Hi ha determinats productes que per la seva aparença (composició i/o indicacions) semblen medicaments però que no han estat sotmesos a autorització, i constitueixen un risc per a la salut dels consumidors.

Per tant, és l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris la que determina quan un producte ha de ser considerat com a medicament i adopta les mesures oportunes per garantir la protecció dels consumidors en el cas que aquest medicament no compleixi els requisits legals establerts.

Aquestes mesures poden incloure l’ordre de retirada del mercat, la posada en quarantena o la prohibició de la comercialització del medicament il·legal.

Normalment, els medicaments legalment autoritzats s’han de comercialitzar a través dels canals legals i s’han de dispensar a través d’oficines de farmàcia autoritzades o serveis de farmàcia.

L’adquisició de medicaments fora d’aquests canals, com la que es pot efectuar a través de pàgines web il·legals, posa en risc la salut del consumidor. En aquest àmbit, és l’AEMPS qui du a terme actuacions contra webs que venen o ofereixen il·legalment medicaments.

En la web de l’AEMPS, dins la secció Centre d'Informació en línia de Medicaments (CIMA), es poden consultar els medicaments autoritzats.