Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Cosmetovigilància

És l’activitat destinada a la recollida, l’avaluació i el seguiment de la informació sobre els efectes no desitjats com a conseqüència de l’ús de productes cosmètics.

Els professionals sanitaris, els professionals que apliquen els cosmètics i els ciutadans tenim l’obligació de notificar tots aquests efectes no desitjats per conèixer-ne la naturalesa i freqüència, amb l’objectiu de prendre les mesures necessàries per protegir la salut i evitar que es tornin a produir.

Es poden notificar a l’AEMPS a través de l’enllaç següent
https://www.aemps.gob.es/vigilancia_cphp_notifica_efectos_no_deseados_cosmeticos/