Fórmules magistrals i preparats oficinals

Fórmula magistral

Medicament destinat a un pacient individualitzat, preparat per un farmacèutic, o sota la seva direcció, per complir expressament una prescripció facultativa detallada dels principis actius que inclou, d’acord amb les normes d’elaboració correcta i control de qualitat establertes a aquest efecte, dispensat en una oficina de farmàcia o servei farmacèutic i amb la deguda informació a l’usuari.

Preparat oficinal

Medicament elaborat d’acord amb les normes d’elaboració correcta i control de qualitat establertes a aquest efecte i garantit per un farmacèutic o sota la seva direcció, dispensat en una oficina de farmàcia o servei farmacèutic, numerat i descrit pel Formulari Nacional, destinat a lliurar-lo directament als malalts als quals proveeix aquesta farmàcia o servei farmacèutic.