Venda a distància de medicaments d'ús veterinari no subjectes a prescripció

En els últims anys s'ha produït una extraordinària expansió de les xarxes de telecomunicacions i, en especial, d'Internet com a vehicle de transmissió i intercanvi de qualsevol tipus d'informació com a mitjà en el qual s'efectua de forma creixent la compravenda de qualssevol tipus de productes, inclosos els medicaments.

El text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris limita la venda per correspondència i per procediments telemàtics als medicaments no subjectes a prescripció. També el Reial decret 666/2023, de 18 de juliol, regula la distribució, prescripció, dispensació i ús de medicaments veterinaris.

En el cas dels medicaments veterinaris, la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris limita la venda a distància únicament a les oficines de farmàcia i als establiments comercials detallistes.

No es poden vendre a distància:

a) Les fórmules magistrals.
b) Els preparats oficinals.
c) Les autovacunes d’ús veterinari.
d) Els medicaments veterinaris que no hagin estat autoritzats d’acord amb la normativa aplicable.
e)  Els medicaments veterinaris subjectes a prescripció veterinària.
f) Els medicaments veterinaris que no estiguin autoritzats per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i inscrits en el Registre de Medicaments Veterinaris, o que no estiguin autoritzats de conformitat amb el que disposen les normes europees, que estableixen els procediments comunitaris per a l’autorització i el control dels medicaments d’ús humà i veterinaris i que regula l’Agència Europea de Medicaments.

 

Enllaços relacionats