Farmacovigilància de medicaments d'ús veterinari

Es defineix com la ciència i les activitats dirigides a detectar, avaluar, comprendre i prevenir les sospites d’esdeveniments adversos o qualsevol altre problema relacionat amb un medicament veterinari.

Objectius

Garantir que els medicaments veterinaris mantenen un adequat balanç benefici-risc, identificant-ne els riscs, avaluant-los i adoptant les mesures per evitar-los o minimitzar-los, amb la finalitat d’assegurar la salut de les persones, dels animals i del medi ambient.

Què és un esdeveniment advers?

El conjunt de reaccions adverses en animals i persones, la pèrdua d’eficàcia, la fixació de temps d’espera insuficients, la transmissió d’agents infecciosos i els problemes mediambientals. Una reacció adversa és qualsevol efecte a un medicament veterinari que sigui nociu i involuntari, i que tengui lloc en resposta a les dosis que s’administren normalment als animals per a profilaxi, diagnòstic o tractament de malalties, o per restablir, corregir o modificar les seves funcions fisiològiques.

Els professionals sanitaris poden descarregar la Targeta verda per notificar sospites de reaccions adverses a medicaments veterinaris en l’enllaç següent