Problemes de subministrament

Un problema de subministrament té lloc quan les unitats disponibles d’un medicament en el canal farmacèutic són inferiors a les necessitats de consum nacional o local a causa de problemes en la fabricació o la distribució del medicament.

Aquestes situacions es comuniquen a l’AEMPS, bé per part de les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes quan les detecten o bé per part dels titulars de l’autorització de comercialització del medicament, els quals estan obligats a informar l’AEMPS sobre qualsevol restricció anormal en el subministrament dels seus medicaments.

A la pàgina web de l’AEMPS es pot consultar la llista de medicaments que actualment tenen problemes de subministrament.

Tota la informació (fitxa tècnica i prospecte) sobre medicaments està disponible a www.aemps.gob.es/cima