Torna

Atenció a la ciutadania


   A la Seu electrònica trobareu tots els procediments que podeu iniciar i registrar electrònicament.

   Per al registre electrònic de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a qualsevol conselleria de l'Administració de les Illes Balears que no es puguin tramitar a través de la Seu electrònica, ho podeu fer accedint al Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l’Estat.

   Per poder fer aquest tipus d’enviaments heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

   Si voleu informació general sobre el funcionament, horaris, ubicació d'oficines, etc. d'òrgans i serveis de l'Administració autonòmica o informació per fer un tràmit o relacionar-vos amb l'Administració, ho podeu fer per mitjà d'aquest formulari:
   Formulari de sol·licitud d'informació bàsica administrativa
   Si voleu sol·licitar i obtenir la informació pública que considereu del vostre interès, que no estigui publicada ja al web del GOIB, podeu fer-ho mitjançant una sol·licitud d'accés a informació pública (dret d'accés)
   En aquest sentit, s'entén com informació pública els continguts i documents, qualsevol que sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes i entitats de dret públic vinculats o depenents d'ella i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

   Podeu fer-nos arribar les vostres queixes i suggeriments a través d'aquest canal. Accediu a l'aplicació telemàtica que correspongui segons la temàtica:

   Formulari de presentació de sol·licituds de queixes o suggeriments.

   Consulta de l'estat de la sol·licitud d'informació general, queixes o suggeriments.
   El fet de presentar aquest escrit implica el consentiment perquè, per mitjà del correu electrònic indicat, el Departament de Qualitat dels Serveis de la Direcció General de Transparència i Bon Govern us enviï comunicacions relacionades amb la web de Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears, exclusivament a l'efecte de fomentar aquesta participació.
   En cas que no vulgueu rebre aquestes comunicacions, enviau un correu electrònic a participacio@dgpimed.caib.es. Recordau que podeu revocar el consentiment en qualsevol moment.

    

   Formulari de queixes o suggeriments adreçats a l'IB-Salut (atenció extrahospitalària,  centres d'atenció primària, hospitals, altres).

    

   Qüestions de consum.