Atenció a la ciutadania

 

   Podeu fer-nos arribar les vostres consultes i els vostres dubtes així com les vostres queixes i suggeriments a través d'aquest canal.

   Accedeix a l'aplicació telemàtica que correspongui segons la temàtica:

    

   Formulari de presentació de sol.licituds d'informació general , queixes o suggeriments.

   Consulta de l'estat de la sol.licitud d'informació general, queixes o suggeriments.

   La presentació d'aquest escrit implica el consentiment perquè, per mitjà del correu electrònic indicat, el Departament de Qualitat dels Serveis de la Direcció General de Participació i Transparència us enviï comunicacions relacionades amb la web de "Participació ciutadana" del Govern de les Illes Balears, exclusivament a l'efecte de fomentar aquesta participació.
   En cas que no vulgueu rebre aquestes comunicacions, us sol.licitam que ens envieu un correu electrònic a relacionsciutadanes@caib.es. Recordau que podeu revocar el consentiment en qualsevol moment.

    

   Formulari de queixes o suggeriments adreçats a l'IB-Salut (atenció extrahospitalària,      centres d'atenció primària, hospitals, altres).

    

   Qüestions de consum.

    

   REGISTRE ELECTRÒNIC

   El Registre Electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'integra en el Registre General de la Comunitat Autònoma, i és únic i comú per a tots els ens públics inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 113/2010. Aquest registre electrònic té les següents finalitats:

   • Permetre l'accés electrònic dels ciutadans i les empreses als serveis públics que presten l'Administració de la Comunitat Autònoma i els ens públics inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 113/2010, mitjançant la realització de tràmits administratius electrònics, consistents en la presentació de sol.licituds, escrits i comunicacions per via electrònica.
   • Dur a terme, amb tots els seus efectes, notificacions electròniques per part dels òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens públics inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 113/2010 adreçades a les persones interessades i, en general, als ciutadans, les empreses i les entitats.
   • Permetre les comunicacions electròniques interadministratives i interorgàniques.

   Als procediments que permeten fer la realització de tràmits administratius electrònics s'accedeix des de la seu electrònica.