Torna

Atenció a la ciutadania

Si voleu informació general sobre els horaris, la ubicació d'oficines, etc. d'òrgans i serveis de l'Administració autonòmica o com relacionar-vos amb l'Administració, ho podeu fer a través del Servei d'Atenció a la Ciutadania que té els canals d'atenció presencial, telefònica i en línia.

Per fer-ho telemàticament utilitzau aquest formulari.

Si voleu sol·licitar i obtenir la informació pública que considereu del vostre interès, que no estigui publicada ja al web del GOIB, podeu fer-ho mitjançant una sol·licitud d'accés a informació pública (dret d'accés).

En aquest sentit, s'entén com informació pública els continguts i documents, qualsevol que sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes i entitats de dret públic vinculats o depenents d'ella i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Teniu tota la informació sobre com fer-ho en la pàgina del dret d'accés. També trobareu els formularis per fer la sol·licitud, tant de manera telemàtica com presencial.

Si sou part interessada en un procediment en curs i voleu accedir a informació sobre l'expedient, podeu fer-ho contactant directament amb la unitat gestora del procediment.