Torna

Atenció a la ciutadania


COVID-19: INFORMACIÓ D'INTERÈS

Us comunicam que, un cop iniciada la nova normalitat després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19,i per tal de garantir la seguretat i prevenir riscs de contagis, aquesta Administració prioritzarà l'atenció telefònica i telemàtica.

Us recomanam que la via preferent per presentar documentació dirigida al Govern de les Illes Balears per part de les persones interessades, estiguin obligades o no a relacionar-se electrònicament amb les administracions, sigui aquesta via electrònica (a través de la Seu Electrònica per als tràmits existents i el Registre Electrònic Comú per a la resta).

Si això no és possible, podeu acudir a alguna de les oficines de registre que romanen obertes de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que podeu consultar en la llista següent, en la qual figuren també els telèfons de cita prèvia habilitats per a cada una de les oficines. En aquest cas, us recomanam extremar les mesures de seguretat sanitàries (ús de mascaretes, guants o solució hidroalcohòlica i respectar la distància indicada amb el personal que us atén).

També podeu demanar cita prèvia per la web en algunes oficines polsant el següent enllaç: cita prèvia web
Oficines de registre que romandran obertes/tancades (Actualitzat 14/09/2020). Format PDF. Format ODS


Podeu obtenir informació sobre l'estructura i el funcionament de l'Administració autonòmica per via presencial, telemàtica i telefònica. A més, podeu registrar els vostres documents a les oficines d'informació i registre o per via telemàtica. Presentau les vostres queixes i suggeriments i sol·licitau informació a través de qualsevol d'aquestes vies.

  Consultau aquí les oficines d'informació i registre i els models que podeu presentar.
Accediu a tots els procediments i serveis que s'ofereixen en línia.
Us atenem a través del número de telèfon 012.  


quadre sol interes cat.PNG quadre IB Salut cat.PNG quadre ocupacio cat.PNG quadre SOIB cat.PNG quadre consum.PNG