Torna

Departament de Cultura

Viu la cultura

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de la Direcció General de Cultura fixa entre els seus objectius i dins el projecte de Foment de la Cultura i del Patrimoni de les Illes Balears, mantenir i incrementar les accions per donar accés a la cultura, en tots els seus àmbits (patrimoni cultural i immaterial de les Illes Balears, patrimoni i memòria històrica, patrimoni artístic, patrimoni natural, teatre, música, cinema i audiovisuals, etc.) especialment a infants i joves, amb un vessant formatiu.

Una manera de poder aconseguir aquests objectius és a través del programa d’activitats didàctiques i culturals «Viu la Cultura», programa consolidat amb més de 20 anys de trajectòria i que posa cada curs escolar a disposició dels centres docents de les Illes Balears, tota una oferta d’activitats culturals variada i de qualitat per tal de fomentar les diverses manifestacions de la nostra cultura.

Com cada any, per tal de poder actualitzar amb noves activitats que permetin que, tant el professorat com l’alumnat, puguin disposar d’una selecció variada d’aspectes diversos de la nostra cultura (tallers, conferències, itineraris, concerts didàctics, representacions teatrals o d’altres activitats) s’obri un període perquè els artistes i altres entitats culturals puguin presentar propostes didàctiques.

D’entre les propostes presentades s’escolliran les activitats que configuraran la nova oferta del curs 2023-2024.

Termini de presentació de propostes obert (16/05/2023 - 31/05/2023)

Registrar la sol·licitud en aquest enllaç.

Presentació de propostes per a l’oferta didàctica de «Viu la cultura» (Curs 2023-2024)

Annex 1 - Sol·licitud