Torna

Departament de Cultura

Viu la cultura

L’oferta didàctica del curs 2019-2020 s’ha prorrogat per el curs 2020-2021(http://www.viulacultura.com) per donar una altra oportunitat a les propostes que no es varen poder dur a terme per la pandèmia de la COVID.

Dins l’oferta del programa «Viu la cultura» per a aquest curs 2020-2021 hi trobareu un centenar d’activitats, algunes gestionades directament per la coordinació de «Viu la cultura» i altres gestionades per entitats culturals externes a la Delegació de la Presidència per a la Cultura.

Us oferim activitats de diversos formats i tipologies que en gran part utilitzen el teatre i la música com a recursos d’aprenentatge i, a més, com a vehicle per fer arribar continguts que van des de la cultura popular i patrimonial de les Illes Balears fins a la literatura, l’art, la ciència i el medi ambient.

La majoria de les activitats s’oferiran en format presencial, sempre adaptant-se als protocols marcats per les autoritats educatives i sanitàries, però enguany, com a novetat, també incorporam el format en línia, és a dir, la versió digital d’algunes de les activitats.

Per consultar el programa CLICAU DAMUNT LA IMATGE