Torna

Departament de Cultura

EIVISSA

CONSELL ASSESSOR DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL D'EIVISSA

Creació i reglament de funcionament

Reglament d'organització i funcionament del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial d’Eivissa (BOIB núm. 107, de 12 d’agost de 2021.

El Ple del Consell Insular va aprovar la creació del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de l'illa i el reglament que en regirà el seu funcionament. És un òrgan col·legiat de caràcter consultiu en matèria de patrimoni cultural immaterial que neix amb la finalitat de protegir, difondre i conservar els trets culturals, identitaris i lligats a la història, a la natura, el territori, la llengua o la toponímia pròpies de l'illa d'Eivissa.


Entre les funcions d'aquest nou òrgan destaquen proposar accions destinades a la salvaguarda, protecció i promoció del patrimoni cultural immaterial, elaborar o col·laborar en programes d'investigació per conèixer i catalogar els béns etnològics vinculats al patrimoni immaterial o emetre informes en els procediments de declaració de béns d'interès cultural immaterial (BiCIM), bens catalogats immaterials (BCI) i, en el seu cas, també béns d'interès cultural immaterial compartit (BiCIMCO). El Consell, a més, treballarà també en la possible detecció d'apropiacions indegudes, utilitzacions i malversacions dels elements del patrimoni immaterial de l'illa.

DECLARACIONS DE BÉNS D’INTERÈS CULTURAL IMMATERIAL A EIVISSA

Declaracions iniciades

– La vela llatina, les embarcacions tradicionals, els oficis relacionats i el coneixement relacionats amb la seua pràctica

– Procediment d'extracció tradicional de cabres de l'illot des Vedrà.

– Passos de Sant Miquel de Dijous Sant

– Brulades de corn, sonades de xeremia i bimbau

– Ballades a pous i fonts


VÍDEOS PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL

El cuinat - Consell Insular d'Eivissa

Aquest vídeo està penjar al web del Ministeri de Cultura i Esports a Patrimoni Cultural Immaterial

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimonio-inmaterial/presentacion.html a Fondo documental de Patrimonio Cultural Inmaterial

ENLLAÇOS D'INTERÈS


Consell Insular d’Eivissa

http://www.conselldeivissa.es

Museu Etnogràfic d’Eivissa

http://www.museuetnograficdeivissa.es/


Associació d’Amics del Museu Arqueològic

https://amicsmaef.org/


Arxiu d’Imatge i So del Consell d’Eivissa

https://conselldeivissa.net/portal/p_20_contenedor1.jsp?codbusqueda=153&codResi=1&codMenu=548&seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&language=ca


Institut d’Estudis Eivissencs

https://estudiseivissencs.cat

Eivissa cultural

www.eivissacultura.es


Blog de patrimoni. Consell d’Eivissa

https://patrimonideivissa.wordpress.com/

Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa

https://www.ballpages.cat/