Torna

Departament de Cultura

BÉNS D’INTERÈS CULTURAL IMMATERIAL (BIC immaterial)


Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. Autonòmica (BOCAIB núm. 165, de 29 de desembre).

BIC immaterial Número de registre Localitat BOIB
El Cant de la Sibil·la 07040-3-3-0-2943 Palma BOIB núm. 25, 15/02/2005

Ses Caramelles de Nadal
07026-3-3-0-2960 Eivissa BOIB núm. 46, 01/04/2006

Festa de l’Estendard
07040-3-3-0-2980 Palma BOIB núm. 186, 15/12/2007
Ses Caramelles de Pasqua
07026-3-3-0-3042
Eivissa BOIB núm. 187, 15/12/2011
4 ballades més importants de ball pagès (la curta, la llarga, sa filera i les nou o dotes rodades) 07026-3-3-0-3051 Eivissa BOIB núm. 93, 28/06/2012

Tècnica constructiva tradicional de la pedra en sec
07032-3-3-0-3097 Menorca BOIB núm. 42, 08/04/2017
Tècnica tradicional de construcció amb pedra seca 07024-3-3-0-3095 Formentera BOIB núm. 55, 09/05/2017
Tècnica tradicional de construcció amb pedra seca
07040-3-3-0-3096
Mallorca BOIB núm. 79, 29/06/2017
Coneixements i procediments tradicionals de la pedra en sec a l’illa d’Eivissa 07026-3-3-0-3100 Eivissa BOIB núm. 37, 24/03/2018