Organització

Cap del Departament de Cultura
Sra. Catalina Ferrando Ballester
Tel.: 971 177 829

Cap del Servei de Cultura
Sr. Andreu Vidal de la Iglesia
Tel.: 971 176 370 /  971 177 832

Cap del Servei de Coordinació d'Arxius, Biblioteques i Museus
Sra. Francesca Tugores Truyol
Tel.: 971 176 545

Programa “Viu la Cultura”
Tel.: 971 177 834

Registre de la Propietat Intel·lectual
Tel.: 971 177 830

Protectorat de Fundacions de Caràcter Cultural
Tel.: 971 176 372 / 971 177 832