Torna

Departament de Cultura

LA TOPONÍMIA A LES ILLES BALEARS I LES PITIÜSES. II JORNADES TÈCNIQUES.

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, per mitjà de la Direcció General de Cultura, el Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears i les aportacions dels consells insulars varen organitzar les II Jornades Tècniques i han fet possible l'edició del llibre digital La Toponímia a les Illes Balears i Pitiüses.

Les II Jornades Tècniques varen ser un punt de trobada dels especialistes per posar en comú els coneixements i fer una exposició del estat actual de la toponímia a les illes Balears.

Volem agrair la participació i l'esforç de tots els coordinadors, ponents i participants que han fet possible portar a cap amb èxit les II Jornades tècniques i aquesta publicació.


El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Podeu descarregar el PDF aquí