Torna

Departament de Cultura

 

I Jornades de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears

Arxiu del Regne de Mallorca

Palma 2016

ÍNDEX

Presentació

Andreu Ramis

Aspectes conceptuals

. María Pía Timón Tiemblo

La situación del patrimonio cultural inmaterial en España y el Plan Nacional como  instrumento de salvaguarda

. Xavier Roigé Ventura

Les polítiques de patrimoni immaterial: entre la gestió cultural, la recerca i el museu

. Francesc Vicens Vidal

Cultura de proximitat contra la crisi de la globalització. Aproximació al marc teòric a partir d'estudis de cas

Marc normatiu

. Lluís Garcia Petit

La Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO i altres instruments internacionals

. Francesca Llodrà Grimalt

Cultura popular i expressions del folklore: un tast de la seva doble vessant jurídica, pública i privada

. Ángel Custodio Navarro Sánchez

La protecció de la cultura popular i tradicional a les Illes Balears (i Pitiüses). Una visió, des del Dret, d'allò que és tangible i d'allò que és intangible o immaterial

Anàlisi territorial

. Jaume Escandell Guasch

Passat, present i futur del patrimoni immaterial de Formentera

. Isidor Marí Maians

El patrimoni immaterial d'Eivissa: evolució recent i tendències de futur

. Jaume Mascaró Pons

Vigència i oblit en la cultura popular de Menorca

. Miquel Sbert i Garau

Cultura popular i tradicional a Mallorca; a recer d'una llei?