Torna

Departament de Cultura

CATEGORIES DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL

Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears (BOIB núm. 48, de 13 d’abril)


De conformitat amb l’article 11 d’aquesta Llei, es reconeixen tres categories de protecció del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears:


1. Les manifestacions comunes al conjunt de les illes, representatives d’una identitat compartida que el Govern de les Illes Balears reconegui com a Béns d’Interès Cultural Immaterial Compartit (BICIMCO).


2. Les manifestacions més representatives del patrimoni cultural immaterial de cada una de les illes que els consells insulars respectius declarin Béns d’Interès Cultural Immaterial (BICIM).


3. Els béns o les manifestacions que, tot i no tenir la rellevància que permetria declarar-los Béns d’Interès Cultural Immaterial, tenguin prou significació i valor per constituir un bé que s’ha de protegir singularment, que els consells insulars respectius declarin com a Béns Catalogats Immaterials (BCI).


D’altra banda, la Llei 18/2019, de 8 d’abril, en la disposició addicional segona assenyala que les manifestacions declarades Festes d’Interès Cultural mitjançant la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears, passen a tenir la consideració de Béns d’Interès Cultural Immaterial (BICIM):

BICIM ILLA BOIB
 Festes de la Terra Eivissa (BOIB núm.122, 11/08/2007)
 Festa de Sant Antoni de sa Pobla Mallorca (BOIB núm. 165, 10/11/2015)
 Festa del Ball dels Cossiers d'Alaró Mallorca (BOIB núm. 165, 10/11/2015)
 Festa del Firó de Sóller Mallorca (BOIB núm. 165, 10/11/2015)
 Festa de Sant Joan Pelós de Felanitx Mallorca (BOIB núm. 165, 10/11/2015)
 Festa dels Cavallets de Felanitx Mallorca (BOIB núm. 165, 10/11/2015)
 Festa del Ball dels Cossiers de Manacor Mallorca (BOIB núm. 165, 10/11/2015)
 Festa del Primer Diumenge de Maig a Santa Eulària des Riu Eivissa (BOIB núm. 13, 27/01/2016)
 Festa del Sermó de l'Enganalla de Llucmajor Mallorca (BOIB núm. 86, 07/07/2016)
 Festa del Ball dels Cossiers de Montuïri Mallorca (BOIB núm. 131, 20/10/2018)