II Jornades de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears 2017

Tal com disposa l’article 3 de la Llei 1/2002, de cultura popular i tradicional, constitueix un deure de les administracions públiques de les Illes Balears fomentar la cultura popular i tradicional, en els marcs competencials respectius, per tal que aquesta es desenvolupi plenament en els àmbits socials i culturals de les Illes, i assegurar-ne així la pervivència en el futur.

En aquest sentit, i seguint amb l’actuació prevista consistent a organitzar un cicle de quatre jornades sobre la cultura popular i tradicional, amb una periodicitat anual i rotació a cada illa, enguany se celebren les II Jornades de Cultura Popular i Tradicional a Eivissa, els dies 3 i 4 de novembre de 2017.

Aquestes Jornades d’estudi i de reflexió es fan per iniciativa del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears i amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i del Consell d’Eivissa. El lloc on se celebraran les Jornades serà el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.

Seguint un esquema semblant al de les I Jornades, que varen tenir lloc a Palma el novembre de 2016, les II Jornades es faran amb un lema general. Si l’any passat el tema escollit fou el marc normatiu i conceptual sobre la matèria, enguany el tema que englobarà les ponències seran les diferents metodologies i línies de recerca.

Com l’any passat, el format serà mixt: es conjugaran les aportacions d’especialistes, illencs i de fora de les Illes, coneixedors dels distints vessants del tema tractat, amb una taula rodona final amb tots els ponents a través de la qual es donarà cabuda als assistents.

Novament, aquestes Jornades es faran dins el marc del Novembre Folk, en què s’ofereixen diverses activitats organitzades per diferents administracions amb l’objectiu, no sols de promocionar la cultura tradicional, sinó també de reflexionar i debatre sobre aquesta matèria.